• Hi-technology Control System for Your Production Line

Certified

ISO 9001:2008

Number #1

Supplier in Europe

Leading Provider

Of Industrial Solutions

Giải pháp

1. Ổn định hơn

Máy vận hành ổn định hơn về mặt tốc độ và quá trình thao tác.

2. Hiệu quả hơn

Chức năng máy cũ được nâng cao hiệu quả bởi hệ thống điều khiển của chúng tôi giao tiếp với hệ thống máy tính mà hệ thống này sẽ gửi lệnh đến từng phần của máy.

3. Hoạt động 24 giờ

Sản xuất có thể liên tục suốt 24 giờ bởi sản phẩm được thiết kế chịu được môi trường nhiệt độ cao và ẩm thấp của nước chúng tôi.

4. Giúp khắc phục nhanh sự cố

Người sử dụng điện được báo trước về các vấn đề từ báo cáo lỗi tạo nên bởi chương trình báo cáo và phân tích, nhờ đó sẽ giúp nhanh chóng giải quyết các vấn đề sản xuất.

Tài liệu lưu trữ

Tải xuống và xem kết quả kiểm tra chạy thử và hướng dẫn sử dụng. Để xem chúng, bạn có thể sẽ cần cài đặt chương trình đọc tệp tin PDF như là Adobe Acrobat trong máy tính của bạn.
Top