GIỚI THIỆU CÔNG TY:

Thành lập năm 1995
Vốn lưu động 450 triệu Bạt ( 13 triệu USD )
160 nhân viên gồm 60 kỹ sư giàu kinh nghiệm
Trụ sở và 2 nhà máy, công suất 7200 tủ điều khiển / năm
Doanh số 2015: 30 triệu USD

CÔNG NGHIỆP HÓA VIỆT NAM HIỆN NAY

Hiện nay, công nghiệp Việt Nam gặp phải vấn đề tương tự như công nghiệp Thái Lan đã gặp 15 năm trước. Vấn đề lớn là kiểm soát giá thành sản xuất và thiếu khả năng bổ sung công suất như yêu cầu do dây chuyền sản xuất lâu năm thường gây nên nhiều vấn đề. Để giải quyết vấn đề này, lựa chọn thuận tiện nhưng tốn kém là loại bỏ hệ thống điều khiển máy cũ và thay bằng hệ thống mới. Nếu vậy , cần phải thuê cung cấp dịch vụ cho hệ thống điều khiển máy, mà chủ yếu là từ các nước phương Tây với chi phí rất cao.

Với vốn đầu tư có hạn cho đơn hàng các bộ điều khiển mới và với cạnh tranh ngày càng tăng trong ASEAN và trong nước, nhiều ngành công nghiệp Việt Nam vẫn chưa thể phát triển được công nghệ để chịu được cạnh tranh hiện nay.

Thách thức đối với Việt Nam là nâng cấp máy móc để tăng hiệu suất và năng suất.