Hiện nay, công nghiệp Việt Nam gặp phải vấn đề tương tự như công nghiệp Thái Lan đã gặp 15 năm trước. Vấn đề lớn là kiểm soát giá thành sản xuất và thiếu khả năng bổ sung công suất như yêu cầu do dây chuyền sản xuất lâu năm thường gây nên nhiều vấn đề. Để giải quyết vấn đề này, lựa chọn thuận tiện nhưng tốn kém là loại bỏ hệ thống điều khiển máy cũ và thay bằng hệ thống mới. Nếu vậy , cần phải thuê cung cấp dịch vụ cho hệ thống điều khiển máy, mà chủ yếu là từ các nước phương Tây với chi phí rất cao.

Với vốn đầu tư có hạn cho đơn hàng các bộ điều khiển mới và với cạnh tranh ngày càng tăng trong ASEAN và trong nước, nhiều ngành công nghiệp Việt Nam vẫn chưa thể phát triển được công nghệ để chịu được cạnh tranh hiện nay.

Thách thức đối với Việt Nam là nâng cấp máy móc để tăng hiệu suất và năng suất.

CHÍNH SÁCH KINH DOANH CỦA CPT VÀ ĐỊNH HƯỚNG TẠI VIỆT NAM

VỚI CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

CPT vững tin và quyết tâm mang sang kinh nghiệm của mình giải quyết những vấn đề tiện ích công nghiệp mà hiện nay đang thành công tại Thái Lan, để giúp cải thiện và tăng thêm quá trình phát triển của mọi ngành công nghiệp Việt Nam.

VỚI CÁC ĐỐI TÁC SỞ TẠI:

Hợp tác chặt chẽ với các đối tác sở tại trong các cách kinh doanh như:
Liên kết/đối tác chiến lược đối với các dự án chìa khóa trao tay bằng kết hợp sức mạnh của mỗi bên.
Chỉ định đại lý phân phối sản phẩm tại Việt Nam
Cùng đầu tư và thành lập nhà máy mới ở Việt Nam

LỢI ÍCH:

Giúp tạo công việc giữa các ngành tương tự và cung cấp hợp tác thầu phụ.
Giúp phát triển và nâng cao trình độ dịch vụ của đối tác sở tại bằng việc CPT chuyển giao kiến thức kỹ thuật và hỗ trợ đối tác sở tại có tay nghề của chính mình trong tương lai.