LỊCH SỬ CHÚNG TÔI:

Hơn 20 năm trước, Thái Lan bắt đầu công nghiệp hóa từ một xã hội nông nghiệp. Ban đầu, nhiều ngành công nghiệp chỉ đủ sức cho sử dụng trong nước nhằm giảm nhập khẩu. Sau đó, các ngành công nghiệp bắt đầu phát triển cho mục đích xuất khẩu, nhưng khó thành công vì công suất thấp và chất lượng sản phẩm không tin cậy do máy móc lạc hậu và thiếu tay nghề điều khiển thiết bị hiệu quả. Đồng thời, nhiều ngành công nghiệp các nước phát triển lại tập trung vào phát triển đổi mới công nghệ bằng ứng dụng tự động hóa quá trình sản xuất. Ngoài ra, khí hậu nóng ẩm của Thái Lan cũng làm cho việc điều khiển máy thiếu tin cậy. Vì vậy, cần có trợ giúp kỹ thuật quốc tế để giải quyết các vấn đề và nâng cao năng suất làm đội chi phí và chậm trễ do việc đi lại của chuyên gia nước ngoài.

Công ty đại chúng hữu hạn CPT Điều khiển và Điện (thành lập năm 1995) ra đời bởi nhóm các kỹ sư Thái tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ các công ty nổi tiếng trên thế giới, với mục tiêu cung cấp cùng chất lượng trợ giúp kỹ thuật nhưng với mức giá phải chăng.

Hiện nay, CPT đã phát triển thành công ty đại chúng cung cấp đầy đủ các loại dịch vụ, với đội ngũ bao gồm thiết kế và kỹ sư sản xuất. Với thế mạnh cung cấp các mô đun điện và điều khiển gắn với sản phẩm chất lượng cao, CPT được khách hàng chấp nhận và trở thành nhà cung cấp lớn trong công nghiệp Thái Lan. CPT được ghi nhận nhiều thắng thầu trước các công ty tầm thế giới trong nhiều dự án không chỉ ở Thái Lan mà còn ở các nước khác.