TRỞ THÀNH NGƯỜI DẪN ĐẦU TRONG ASEAN

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành môt trong những người dẫn đầu về thiết kế và lắp đặt máy và hệ thống điều khiển điện về giá, công nghệ, chất lượng và dịch vụ. Chúng tôi còn hướng tới mục tiêu cải tiến và nâng cấp công nghệ hiện có và đổi mới, nhất là trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và tự động hóa quá trình sản xuất.

TĂNG TRƯỞNG DOANH SỐ:

Mở rộng thị trường quốc tế, sản xuất năng lượng và các nhóm mục tiêu khác thông qua việc lập đại lý tại các nước Châu Á.

ĐỔI MỚI SẢN PHẨM:

Phát triển các sản phẩm mới chất lượng cao để nâng sức cạnh tranh bằng việc tạo ra cac dây chuyền lắp ráp mới cho tiêu chuẩn cao và nâng cao quá trình sản xuất.

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ:

Phát triển nguồn nhân lực bằng cung cấp đào tạo nội bộ, bên ngoài và nước ngoài để nâng cao tay nghề và kiến thức.